انتخاب مدیر کنترل کیفی شرکت آذربام به عنوان مسئول کنترل کیفیت نمونه کشوری
Saturday, September 10, 2016 by راه اندازی و درج محتوا

در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد، روز شنبه، با حضور ˈمهدی غضنفریˈ وزیر صنعت، معدن و تجارت، در محل مرکز همایش های رازی تهران برگزار شد. که در این مراسم از واحد های نمونه صنعتی، با اهدا لوح تقدیر، قدردانی شد و مدیر کنترل کیفی این شرکت به عنوان مسئول کنترل کیفی نمونه کشوری و استانی انتخاب گردید .

انتخاب مدیر کنترل کیفی شرکت آذربام به عنوان مسئول کنترل کیفیت نمونه کشوری