کد مطلب : Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 2151   |   تاریخ درج: Saturday, September 10, 2016   |   ساعت: 4:44 PM   |   منبع / نویسنده مطلب: راه اندازی و درج محتوا

 

کسب عنوان مدیر نمونه کنترل کیفی کشور توسط مدیر کنترل کیفی شرکت آذربام در سال 94


خانم مهندس کریمیان خسروشاهی مدیر کنترل کیفی شرکت آذربام علاوه بر کسب عنوان مدیر نمونه استانی در چند سال متوالی به عنوان مدیر نمونه کنترل کیفی کشوری در سال 94 انتخاب شد.

Share نسخه مخصوص چاپ